Služby


Sme súkromná bezpečnostná služba a riešime potreby našich klientov v oblasti bezpečnosti pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku.

Ochrana majetku

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.

Ochrana osôb

Ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Zabezpečovacie systémy

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo

Plán ochrany

Vypracúvanie plánu ochrany, ktrorý pripravujeme presne na mieru klienta, jeho potrieb a náročnosti.

Zaujali sme Vás našou ponukou? Kontaktujte nás na office@bbsecurity.sk alebo +421 948 032 610

BB security Vaša súkromná bezpečnosť

Politika kvality


Vedenie spoločnosti, vedomé si svojej zodpovednosti za kvalitu, prijalo túto politiku kvality, záväznú pre všetkých zamestnancov a kooperantov

I.

Neustála zodpovednosť spoločnosti za ochranu zdravia a majetkových práv zákazníka, ako aj za bezpečnosť vlastných zamestnancov.

II.

Zvyšovanie kvality našich služieb, plnenie požiadaviek našich zákazníkov s cieľom ich vyššej spokojnosti.

III.

Systematicky vzdelávať, školiť a preverovať odbornú úroveň všetkých zamestnancov.

IV.

So zapojením všetkých pracovníkov spoločnosti trvalo zlepšovať efektívnosť systému a kvality poskytovaných služieb.Všetci zamestnanci našej spoločnosti sú v zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti. Určení vedúci pracovníci našej spoločnosti v rámci systematických kontrol dôsledne dbajú na prísne dodržiavanie disciplíny a dohodnutého spôsobu výkonu služby a nekompromisné dodržiavanie jeho režimu. Všetky nedostatky zo strany našich zamestnancov sú hodnotené ako porušovanie pracovnej disciplíny a v takom prípade nastáva okamžité riešenie danej situácie v zmysle Zákonníka práce. Interné smernice pre výkon služby jednoznačne pripravené v spolupráci s klientom, koordinujú prácu členov bezpečnostnej služby, pričom pravidelné konzultácie so zákazníkom, ako aj priebežné spoločné hľadanie nových riešení prispievajú ku skvalitňovaniu dohodnutej a už realizovanej ochrany.


Zvyšovanie odbornej pripravenosti našich zamestnancov realizujeme formou školení vo vlastnom školiacom stredisku so zameraním na legislatívu, etiku, kriminalistiku, strelecký výcvik v praktickej streľbe a sebaobranu. Zákazníkovi sme schopní zabezpečiť vždy tú najoptimálnejšiu formu ochrany jeho majetku alebo osoby, pretože naši riadiaci pracovníci majú viac než 10 ročnú prax z oblasti štátnych bezpečnostných zložiek a súkromných bezpečnostných zložiek.Prečo si vybrať nás?

Pre každého z našich zamestnancov je etika v správaní neoddeliteľnou súčasťou jeho práce, pretože každý krok našej spoločnosti musí vždy spĺňať najvyššie etické, morálne a právne štandardy.

Spoľahlivosť a ústretovosť

100%

Bezpečnostné riešenia

100%

Kvalita a efektivita

100%

Naše referencie


Chcete pre nás pracovať?

Vyplňte krátky dotazník a ozveme sa Vám. Nezabudnite priložiť Váš životopis.

Kontakt


Sme tu pre Vás. Ak potrebujete viac informácií, tak nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Firemné údaje

Nad Laborcom 2, Michalovce 071 01

+421 948 032 610, +421 948 032 666

office@bbsecurity.sk

IČ: 47 237 651

DIČ: 2023420135

Pracovná doba

pon. - Pia. 8:00 - 16:00

Sob. zatvorené

Ned. zatvorené

Napíšte nám